Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 8, 2021 postitused

Hommikune "üllatus"

Sain siis täna oma "kauaoodatud" Bondora lepingute ülesütlemise hoiatuse: "Käesolevaga anname teada, et seisuga 08.02.2021 Teil on võlgnevus summas 802.60 eurot, mis tuleneb Bondora AS-ga sõlmitud Laenulepingutest. Käesolevaks hetkeks Teie olete täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva tagasimaksega ning Bondora AS on sunnitud ülesütlema Teie laenulepingud. Käesolevaga anname Teile viimase 30 päevase täiendava tähtaja oma kohustuste täitmiseks. Käesoleva teate loeme kättetoimetatuks 3 päeva möödudes kirja väljasaatmisest. Viimane tähtaeg likvideerida oma võlgnevus Bondora AS ees on 07.03.2021. Laenulepingu ülesütlemise vältimiseks palume tasuda viivitamatult kogu võlgnevuses olev laenusumma ning maksmata arved. Võla mittetasumise korral Teie laenulepingud öeldakse üles ning sissenõutavaks muutub kogu laenu jääk, sealhulgas intressid, vastavalt seadusele ja laenulepingu tingimustele." Tulin täna nii hea meelega tööle,  motivatsioon laes.